FAQ

Eco-pH – Biologiczne środki czystości dla Branży Morskiej.

Technologia EMOT (Effective Micro Organisms Technology) opiera się na wykorzystaniu naturalnie występujących szczepów bakterii i pożywek do produkcji preparatów biologicznych. Znajduje ona zastosowanie w ochronie środowiska, gospodarce ściekami oraz odzysku wody w przemyśle, w tym branży morskiej.

Preparaty Eco-pH są przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń, takich jak ropopochodne,smary, tłuszcze, cukry, skrobia, olej napędowy, fenole, tłuszcze,patogeny (takie jak e-coli, Staphylococcus aureus, listeria, adeno5, HSV) i związki organiczne w czystą wodę i CO2 za pomocą procesów mikrobiologicznych. Są idealne do czyszczenia i utylizacji na statkach, platformach wiertniczych, statkach transportowych, turystycznych i innych.

Preparaty zawierają enzymy i żywe efektywne mikroorganizmy, które odżywiają się zanieczyszczeniami, przekształcając je w wodę i dwutlenek węgla (biomasę), co oznacza całkowitą utylizację. Enzymy są jedynym czynnikiem myjącym, co sprawia, że produkty są całkowicie 100% ekologiczne.

  • Wysoka efektywność: Preparaty zawierają imponującą ilość mikroorganizmów, aż do 5 miliardów na cm3, co sprawia, że są niezwykle skuteczne w procesie czyszczenia i utylizacji zanieczyszczeń.
  • Minimalne zapotrzebowanie na tlen: Dzięki technologii EMOT preparaty są w stanie funkcjonować przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na tlen, zaledwie 0,03 mg/l, co jest istotne w warunkach, gdzie dostęp tlenu może być ograniczony.
  • Trwałość: Preparaty utrzymują swoje zdolności utylizacyjne przez okres roku, co czyni je stabilnymi i skutecznymi nawet w dłuższych okresach przechowywania w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
  • Wszechstronność: Technologia EMOT umożliwia skuteczne działanie preparatów na różne rodzaje węglowodorów oraz substancje zawierające reszty węglowodorowe, takie jak PCB czy fenole. To sprawia, że preparaty są wszechstronne i efektywne w różnych warunkach środowiskowych.
  • 100% Bezpieczeństwo dla Środowiska, Ludzi i Statków: Jednym z kluczowych atutów technologii EMOT jest bezpieczeństwo dla środowiska, ludzi i statków. Preparaty są całkowicie ekologiczne, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, są bezpieczne dla statków oraz nie powodują negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
  •  
  • Racjonalizacja kosztów: Ograniczenie kosztów związanych ze stosowaniem środków myjących.
  • Wydużenie czasu eksploatacji: Do 80% wydłużenie czasu eksploatacji różnych narzędzi i sprzętów.
  • Ograniczenie kosztów separatorów i udrażniania rur: Do 80% redukcja kosztów eksploatacyjnych.
  • Bezpieczeństwo: 100% bezpieczeństwa dla ludzi, środowiska naturalnego oraz czyszczonych powierzchni.

Produkty Eco-pH posiadają neutralny odczyn pH7, a mikroorganizmy w nich zawarte posiadają status GRAS (generally recognized as safe), co oznacza, że są całkowicie bezpieczne dla ludzi, nie wywołują alergii ani podrażnień. Są także bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Tak, preparaty Eco-pH są skonstruowane w taki sposób, aby adresować wszystkie potrzeby mycia i utylizacji zanieczyszczeń organicznych. Mogą być stosowane do mycia całych statków, od zęzy po żagle, toalet, a także w przypadku katastrof związanych z wylewem ropy naftowej. Oszczędzają czas, pieniądze, nie niszcząc sprzętu jak szmatki, oraz przyczyniają się do redukcji zużycia ścieków o nawet 80%.

W miejscach, gdzie istnieje ryzyko wycieków do wody, zalecamy instalację automatycznych dozowników preparatu do wody. Dozowanie powinno odbywać się w formie deszczu na taflę wody, a dozowniki mogą być wyposażone w sterowniki do określania ilości preparatu i interwałów czasowych aplikacji. W bardziej zaawansowanych systemach można także zainstalować sterowniki, które dostosowują ilość preparatu do temperatury wody lub wykrywają stężenia ropopochodnych.

Tak, w zaawansowanych systemach dozowania preparatu można dostosować do stężenia ropopochodnych w wodzie. Sterowniki określają ilość preparatu w zależności od stężenia skażenia, co pozwala na efektywną i precyzyjną ochronę środowiska.

W przypadku dużych rozlewisk ropy lub oleju na wodzie zaleca się użycie pływających opasek, które okalają cały obszar skażenia, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się plamy. Wewnątrz plamy można umieścić pływające platformy z pompami tworzącymi fontanny. Aplikacja preparatu może odbywać się z zewnątrz plamy w postaci deszczu, jednak wymaga włączenia pomp, aby zapewnić dostęp tlenu i utrzymanie bakterii.

Tak, aplikacja preparatu w przypadku katastrof może być dostosowana do specyficznych warunków poprzez regulację ilości preparatu w zależności od skali zanieczyszczenia. Ważne jest, aby monitorować stężenia zanieczyszczeń i dostosowywać ilość preparatu w miarę potrzeb, co przyczynia się do skutecznej interwencji w sytuacjach awaryjnych.